Biuletyn Informacji Publicznej
menu

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie

2015-07-21 12:34:21 (ost. akt: 2015-07-21 12:38:14)

Podstawowym celem działalności zakładu jest administrowanie nieruchomościami komunalnymi, przekazanymi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, utrzymywanie porządku i czystości na terenie miasta Szczytno.

Przedmiotem działalności zakładu jest: zabezpieczenie prawidłowej eksploatacji budynków, lokali, instalacji, urządzeń i terenów z nimi związanych; obsługa mieszkańców i użytkowników lokali wynikająca z obowiązków administrowania; utrzymanie właściwego stanu technicznego budynków i instalacji; windykacja opłat czynszu i opłat związanych z użytkowaniem lokali.utrzymanie czystości i porządku na jezdniach i chodnikach miejskich; profilowanie i odśnieżanie dróg równiarką drogową; prowadzenie akcji zimowej na drogach i chodnikach miejskich; utrzymanie zieleni miejskiej; prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt; administracja cmentarzem komunalnym w Szczytnie; świadczenie usług pogrzebowych i cmentarnych; świadczenie usług związanych z gospodarką odpadami.