Biuletyn Informacji Publicznej
menu

Stawki czynszu

2015-07-21 08:12:40 (ost. akt: 2022-02-10 08:50:36)

Obowiązujące stawki czynszu

OBOWIĄZUJĄCE STAWKI


Zarządzenie Nr VIII/563/2021 z dnia 21 października 2021 r. Burmistrza Miasta Szczytno


Miesięczna stawka bazowa czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wynosi – 4,02 zł

Czynniki obniżające stawkę czynszu kształtują się następująco:

- lokal z ogrzewaniem piecowym 15 %

- lokal z centralnym ogrzewaniem lokalnym na paliwo stałe - 5 %

- lokal bez gazu przewodowego - 15 %

- lokal bez łazienki - 15 %

- lokal w suterenie - 5 %

- WC poza budynkiem - 5 %

lokal w budynku przewidzianym do rozbiórki ze względu
na zły stan techniczny, zgodnie z wykazem zatwierdzonym przez Burmistrza - 5 %Miesięczna stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu socjalnego oraz pomieszczenia tymczasowego wynosi – 0,99 zł

Miesięczna stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej pomieszczenia gospodarczego – 0,83 zł - dla najemców/ użytkowników lokali komunalnych

Miesięczna stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej pomieszczenia gospodarczego - 1,65 zł - pozostali korzystający spoza mieszkaniowego zasobu komunalnego