Biuletyn Informacji Publicznej
menu

Regulamin porządku domowego

2015-07-21 09:12:33 (ost. akt: 2015-07-21 09:25:57)

Regulamin porządku domowego

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGOPostanowień niniejszego regulaminu obowiązani są przestrzegać użytkownicy (lokatorzy, właściciele, członkowie ich rodzin i inne osoby) lokali mieszkalnych i pomieszczeń przyległych do budynków oraz placów związanych z budynkiem.

Użytkownicy lokali obowiązani są utrzymać lokal w należytym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym: dbać i chronić przed zniszczeniem (dewastacją) części budynku przeznaczonych do wspólnego korzystania (klatki schodowej, korytarze, piwnice, urządzenia wspólne itp.) Obowiązkiem każdego użytkownika pomieszczeń wspólnych i placów związanych z budynkiem jest zachowanie czystości, a w razie zaśmiecenia przywrócenie czystości pomieszczeń i placów.

- Z lokali, pomieszczeń i placów należy korzystać w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współużytkowników albo w sposób uzgodniony ze współużytkownikami i Zarządcą nieruchomości.

- Mieszkańcy obowiązani są starannie zabezpieczać lokale i pomieszczenia wspólne przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych ( zamykać, uszczelniać okna, włazy, drzwi itp.).

- Wszyscy mieszkańcy i użytkownicy obowiązani są przestrzegać ciszy nocnej od godz. 2200 do godz. 600 rano. W razie ciszy nocnej należy ściszyć odbiorniki radiowe, telewizyjne, instrumenty muzyczne oraz inne urządzenia i zachowywać się nie hałaśliwie.

- Trzepanie dywanów, chodników na placach przyległych do budynków może odbywać się tylko w godz. Od 800 do 1100 i od godz. 1400 do 1900 . Nie można tych czynności wykonywać w niedzielę i w uznanych ustawowo dniach świątecznych.

- W lokalach mieszkalnych i pomieszczeniach znajdujących się w budynkach mieszkalnych i nie można wykonywać czynności powodujących hałas, stukot, wrzask itp. dochodzących do innych mieszkań w tym niedopuszczalne jest rabanie drewna, węgla itp.

- Posiadacze psów, kotów i innych zwierząt obowiązani są wyprowadzać je odpowiednio na smyczy, rękach, w koszykach oraz wszelkie odchody – pozostałości po zwierzętach niezwłocznie usuwać z pomieszczeń wspólnych i placów. W razie powstania zabrudzeń, przebarwień, wżerów itp. miejsca należy oczyścić, wymyć i zdezynfekować.

- Wszelkie odpadki należy gromadzić w miejscach do tego przeznaczonych.Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2001 r. Podstawa prawna: art. 13, ust. 1, ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U Nr 85, poz. 388 z póź. zm.), art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów (Dz. U. Nr poz. 733) i art. 685 Kodeksu cywilnego.