menu

Stawki czynszu

2015-07-21 08:12:40 (ost. akt: 2015-07-21 08:20:52)

Obowiązujące stawki czynszu

OBOWIĄZUJĄCE STAWKI
Miesięczna stawka bazowa czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wynosi – 3,48 zł

Czynniki obniżające stawkę czynszu kształtują się następująco:

- lokal z ogrzewaniem piecowym15 %

- lokal z centralnym ogrzewaniem lokalnym na paliwo stałe - 5 %

- lokal bez gazu przewodowego - 15 %

- lokal bez łazienki - 15 %

- lokal w suterenie - 5 %

- WC poza budynkiem - 5 %

lokal w budynku przewidzianym do rozbiórki ze względu
na zły stan techniczny, zgodnie z wykazem zatwierdzonym przez Burmistrza - 5 %Miesięczna stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu socjalnego oraz pomieszczenia tymczasowego wynosi – 0,86 zł

Miesięczna stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej pomieszczenia gospodarczego – 0,75 zł - dla najemców/ użytkowników lokali komunalnych

Miesięczne stawki czynszu za wynajem garaży:

- komunalnych 4,21 zł/m2

- budowanych przez osoby fizyczne na gruncie komunalnym 3,51 zł/m2